Loading

Flygbolaget BRA pausar allt flyg fram till 31 maj

Direct News Source

Regeringens och Folkhälsomyndighetens nu extra skarpa uppmaningar till befolkningen att inte resa inom landet, att stanna hemma, gör att flygresenärerna helt uteblir. BRA anpassar sin trafik utifrån förutsättningarna och har därför idag beslutat att från och med måndag 6 april pausa alla flygavgångar fram till och med 31 maj

-Jag förstår att vår paus med anledning av Coronakrisen kommer att påverka en mängd resenärer och regioner i hela landet, vilket jag innerligt beklagar, säger VD Geir Stormorken.

Pandemiutbrottet med Corona och de skarpa myndighetsrestriktioner som ges för att skydda liv och hälsa och som gör att resenärer uteblir från både flyg och tåg, är något ingen tidigare upplevt. Det är ett händelseförlopp med konsekvenser som ligger långt utom något flygbolags kontroll.

Den negativa passagerarutvecklingen har gått med rasande fart. Och sedan myndigheterna började rekommendera befolkningen i Sverige att stanna hemma för att undvika smittspridning har det gått ännu snabbare.

Passagerarnas och medarbetarnas säkerhet och hälsa har alltid varit flygbolaget BRA:s absoluta fokus.

Dessa båda anledningar ligger nu till grund för att flygbolagets ledning beslutat att från och med 6 april pausa alla flygningar fram till och med den 31 maj.

BRA:s ambition är att återuppta flygtrafiken när Coronakrisen bedarrat och när det åter finns behov och förutsättningar att bedriva flygtrafik i landet.

BRA är inte det första flygbolaget som väljer att pausa all flygtrafik inom landet.

-Läget för flygbranschen i världen, i Sverige och för BRA är kritiskt, annars hade ingen tvingats ta till så pass kraftiga åtgärder som man gjort, säger Geir.

- Vi på BRA har tillsammans med övriga flygbranschen gjort allt vi kan för att utröna möjligheterna till kostnadsminskningsstöd från regeringen på både kort och lång sikt.

-Regeringens åtgärdspaket som till större delen består i att belåna verksamheten har inte passat vårt företag, avslutar Geir Stormorken.

Mellan den 6 april och 31 maj berörs cirka 10 000 bokningar av BRA:s pausade flygtrafik.

BRA som står för 30 % av inrikesflyget i Sverige och som flyger till flest städer med flest flyglinjer inom Sverige, har haft som ambition att upprätthålla tillgängligheten i landet under Coronakrisen. Bolaget har löpande anpassat trafiken allt eftersom förutsättningarna har förändrats.

Som övriga transportbolag, flyg, tåg, buss och färja, erbjuder BRA möjlighet att ha resan tillgodo längre fram. Eftersom väldigt många ringer, är belastningen på BRA:s kundcenter just nu extra hög. BRA arbetar för att alla ska få svar på sina frågor. Mer information finns via www.flygbra.se

This press release was sourced from BRA - Braathens Regional Airlines on 01-Apr-2020.