Loading

SWEALPA: SAS-konflikt i Norge

13-Sep-2017 Svensk Pilotförening var part i en uppmärksammad arbetsmarknadskonflikt 2016 och känner nu igen sig i stora delar av den mediabild kring SAS-piloters villkor som förekommer i Norge.

SPF är helt eniga med våra norska kollegor om att SAS-piloter gjort oöverträffade uppoffringar och försämringar historiskt, vad gäller löne- pensions- och arbetsvillkor när det varit helt avgörande för företagets överlevnad.

Den centrala arbetsgivarorganisationen, denna gång i Norge, står också under den här arbetsmarknadskonflikten för smutskastningen med falska uppgifter kring piloternas vardag i syfte att få allmänheten att ifrågasätta piloters rättigheter.
SPF uppfattar att detta är en högst medveten och långsiktig mediestrategi som ligger helt i linje med hur arbetsgivarorganisationer de senaste åren utmanat den skandinaviska modellen och arbetstagares rättigheter.