Loading

New three-year agreement between SAS and the Norwegian Pilot Associations NSF and SNF

14-Sep-2017 SAS has now reached new agreements with the two Norwegian pilot associations NSF and SNF. The three-year agreement is in line with the agreements recently signed with the Swedish and Danish pilot associations and contains a common ambition to create a long-term profitable SAS.

We are pleased that we have now reached new agreements, and that we thereby have avoided a strike that would affect our customers, says Eivind Bjurstrøm, head of negotiations on behalf of SAS.

With the agreement with the Norwegian pilot associations, SAS has now reached agreement with all pilot associations in the three Scandinavian countries. 

Nytt treårigt avtal mellan SAS och de norska pilotföreningarna SNF och NSF

SAS har nu tecknat avtal med de två norska pilotföreningarna NSF och SNF. Det treåriga avtalet är i linje med de avtal som nyligen undertecknades med de svenska och danska pilotföreningarna och innehåller en gemensam ambition att skapa ett långsiktigt lönsamt SAS.

Vi är glada att vi nu har enats kring ett nytt avtal, och att vi därmed har undvikit en strejk som skulle drabba våra kunder, säger Eivind Bjurstrøm, förhandlingsansvarig i SAS.

I och med avtalen med de norska pilotföreningarna har SAS nu kommit till enighet med samtliga pilotföreningar i de tre skandinaviska länderna.