Loading

Europa Tenders: Denmark-Kastrup: Construction work for buildings relating to air transport

31-Aug-2017 

2017/S 166-342302

Contract notice – utilities

Works

Directive 2014/25/EU
Section I: Contracting entity

I.1)
Name and addresses
Københavns Lufthavne A/S (CPH)
Lufthavnsboulevarden 6, Postbox 74
Kastrup
2770
Denmark
Contact person: Jørgen Valbjørn Holmgrün
Telephone: +45 22831197
E-mail: joergen.valbjoern.holmg@cph.dk
NUTS code: DK012
Internet address(es):
Main address: http://www.cph.dk
I.2)
Joint procurement
I.3)
Communication
Access to the procurement documents is restricted. Further information can be obtained at: http://www.rib-software.dk/udbudsportal
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6)
Main activity
Airport-related activities
Section II: Object

II.1)
Scope of the procurement
II.1.1)
Title:
T2 — Airside Terminal 2 Expansion — CASC (Copenhagen Airport Shopping Center).
II.1.2)
Main CPV code
45213330
II.1.3)
Type of contract
Works
II.1.4)
Short description:
Københavns Lufthavne ønsker at udvide Terminal 2 (T2) med 4000m2 airside samt ombygge eksisterende T2 butiksarealer.
Udvidelsen skal skabe et større flowareal og øge det kommercielle areal for CPH Airport Shopping Center.
Udbuddet omfatter hovedentreprise vedrørende bygnings- og installationsmæssig komplettering af ny tilbygning til T2 samt ombygning af dele af eksisterende T2 ifm. indretning af butiksarealer.
Hovedentreprisen omfatter bl.a. følgende:
— Etablering, drift og demontering af etapedelt byggeplads.
— Ombygning af eksisterende T2, herunder etablering af ny ankomstelevator.
— Udvidelse af T2 med 4 000 m² i etaper.
— Lagerfaciliteter i stue og kælder.
— Etablering af ny 2. sal.
Det nærmere omfang af hovedentreprisen er beskrevet i udbudsdokumenterne. Hovedentreprenøren skal herudover indgå i et koordineringsarbejde med byggesagens parter, jf. pkt. III.2.2
Lufthavnen skal fungere, mens der om- og tilbygges med fokus på daglig drift, sikkerhed og arbejdsmiljø.
II.1.5)
Estimated total value
Value excluding VAT: 50 000 000.00 DKK
II.1.6)
Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)
Description
II.2.1)
Title:
II.2.2)
Additional CPV code(s)
II.2.3)
Place of performance
NUTS code: DK012
Main site or place of performance:
Kastrup.
II.2.4)
Description of the procurement:
Nærværende udbud omfatter hovedentreprisen, hvor det nærmere omfang er beskrevet i udbudsdokumenterne.
II.2.5)
Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)
Estimated value
II.2.7)
Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 11
This contract is subject to renewal: no
II.2.9)
Information about the limits on the number of candidates to be invited
Envisaged number of candidates: 4
Objective criteria for choosing the limited number of candidates:
Der henvises til udbudsdokumenterne (Prækvalifikationsansøgningen).
II.2.10)
Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)
Information about options
Options: no
II.2.12)
Information about electronic catalogues
II.2.13)
Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)
Additional information
Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)
Conditions for participation
III.1.1)
Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
III.1.2)
Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)
Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.4)
Objective rules and criteria for participation
III.1.5)
Information about reserved contracts
III.1.6)
Deposits and guarantees required:
Der stilles krav om sikkerhedsstillelse iht. AB92 og ordregivers supplerende betingelser.
III.1.7)
Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
III.1.8)
Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
Der henvises til udbudsdokumenterne.
III.2)
Conditions related to the contract
III.2.2)
Contract performance conditions:
CPH har indgået følgende separate kontrakter:
Totalentreprenør: Per Aarsleff A/S, der står for udførelse af råhus, hovedanlæg og som løbende overdrager arealer (zoner) til hovedentreprenøren.
CTS-entreprenør: Siemens A/S. Hovedentreprenøren skal styre og koordinere CTS-arbejdet i samråd med CTS-entreprenøren.
Lejere, der udfører hver deres indretningsarbejder sideløbende med, at hovedentreprenøren skal udføre sine arbejder.
Totalrådgiver: ISC Rådgivende Ingeniører A/S.
Bygherrerådgiver: NIRAS A/S.
CPH vil herudover indgå følgende separate kontrakter:
AIS-entreprisen forventes indgået snarest. Hovedentreprenøren skal bl.a. koordinere hovedføringsveje med AIS-entreprenøren.
III.2.3)
Information about staff responsible for the performance of the contract
Section IV: Procedure

IV.1)
Description
IV.1.1)
Type of procedure
Negotiated procedure with prior call for competition
IV.1.3)
Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)
Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
Recourse to staged procedure to gradually reduce the number of solutions to be discussed or tenders to be negotiated
IV.1.6)
Information about electronic auction
IV.1.8)
Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)
Administrative information
IV.2.1)
Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 18/09/2017
Local time: 12:00
IV.2.3)
Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
Date: 22/09/2017
IV.2.4)
Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Danish, English
IV.2.6)
Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 4 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)
Conditions for opening of tenders
Section VI: Complementary information

VI.1)
Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)
Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)
Additional information:
Hovedentreprisen udbydes som udbud med forhandling. Ordregiver forbeholder sig ret til at tildele kontrakten uden forhandling, jf. Udbudsbetingelserne pkt. 3.1.
Udbudsdokumenterne findes under følgende ID TN979952 på den i punkt I.3 nævnte URL: http//www.rib-software.dk/udbudsportal
Ad I.3) Dele af udbudsdokumenterne indeholder oplysninger af fortrolig karakter, hvorfor disse først vil blive gjort tilgængelige for ansøgere om prækvalifikation, der har uploadet en fortrolighedserklæring i underskreven stand.
Ansøgere skal i forbindelse med afgivelse af anmodning om prækvalifikation udfylde dokumentet: »Prækvalifikationsansøgning«, der er vedlagt udbudsmaterialet som skabelon.
Hvis der er flere egnede ansøgere end det i pkt. II.2.9) anførte, vil ordregiver udvælge de mest kvalificerede ansøgere baseret på ansøgernes oplysninger om referencer og medarbejdere, jf. »Prækvalifikationsansøgning« punkt.4.2.
Ad IV.2.4) Ansøgere kan aflevere anmodning om prækvalifikation på dansk eller engelsk. Opmærksomheden henledes på, at tilbud skal afleveres på dansk. Kontrakt- og arbejdssprog er dansk.
Ad II.2.7) Den angivne tidsramme er foreløbig og vil evt kunne ændres med ca. 3 mdr.
VI.4)
Procedures for review
VI.4.1)
Review body
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Denmark
Telephone: +45 35291095
VI.4.2)
Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)
Review procedure
VI.4.4)
Service from which information about the review procedure may be obtained
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jakobsens Vej 35
Valby
2500
Denmark
Telephone: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Internet address:www.kfst.dk
VI.5)
Date of dispatch of this notice:
29/08/2017

Source: http://www.ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:342302-2017:TEXT:EN:HTML&src=0