Loading

airBaltic Shows Record Revenue in H1 2018

The Latvian airline airBaltic has concluded the first half year of 2018 with a total revenue of 180.8 million euros, which is a 19% increase over the same period last year. At the same time airBaltic has carried 1.9 million passengers, an increase of 20%, and performed 13% more flights during the six months of 2018.

Martin Gauss, Chief Executive Officer of airBaltic: “For the last few years airBaltic has been showing very strong results, gradually growing the scale of our operations. This year we forecast the operational result higher than previous year. Still, we have to keep in mind such macroeconomic factors as oil price or US dollar exchange rate that might influence the overall situation.”

“With the company’s new business plan Destination 2025 airBaltic will continue double-digit growth. By adding more direct flights from all three Baltic capitals, airBaltic will remain the clear number one airline in the Baltic region,” Gauss added.

 

2018

2017

Change %

Revenue

EUR 180.8 million

EUR 152.1 million

+19%

Passengers

1.9 million

1.6 million

+20%

Flights

26 579

23 461

+13%

Load factor

73%

73%

0%-points

On May 28, 2018, airBaltic announced a firm purchase agreement for the sale and purchase of 30 Airbus A220-300 aircraft with options for an additional 30 aircraft of the same type. The order complements the existing order of 20 A220-300 aircraft and forms the backbone of the new airBaltic’s business plan Destination 2025 that builds on the successful progress of the current airline’s business plan Horizon 2021, which has laid the groundwork for future expansion.

airBaltic serves over 70 destinations from Riga, Tallinn and Vilnius, offering the largest variety of destinations and convenient connections via Riga to its network spanning Europe, Scandinavia, the CIS and the Middle East. For summer 2018, airBaltic has introduced eight new destinations from Riga to Malaga, Lisbon, Split, Bordeaux, Gdansk, Almaty as well as Sochi and Kaliningrad. In addition, airBalticlaunched a new direct route connecting Tallinn and London.

airBaltic 2018. gada pirmajā pusgadā sasniedz rekordlielus ieņēmumus

Latvijas lidsabiedrības airBaltic ieņēmumi 2018. gada pirmajos sešos mēnešos sasnieguši 180,8 miljonus eiro, kas ir par 19% vairāk nekā attiecīgajā laika periodā pērn. Tajā pat laikā airBaltic 2018. gada pirmajā pusgadā pārvadājusi 1,9 miljonus pasažieru, kas ir 20% pieaugums, kā arī veikusi par 13% vairāk lidojumu nekā pirms gada.

airBaltic izpilddirektors Martins Gauss (Martin Gauss) norāda: "Pēdējos gados airBaltic uzrādījusi ļoti labus rezultātus, pakāpeniski paplašinot darbības apjomus. Šim gadam mēs prognozējam augstākus darbības rezultātus kā pērn. Taču mums jāņem vērā arī tādi makroekonomiskie faktori kā naftas cena vai ASV dolāra maiņas kurss, kas var ietekmēt kopējo situāciju."

"Uzņēmuma jaunajā biznesa plānā Destination 2025 airBaltic paredz turpināt divciparu procentos mērāmu izaugsmi. Ieviešot vairāk tiešo lidojumu no visām trīs Baltijas valstu galvaspilsētām, airBalticjoprojām būs izteikts līderis Baltijas reģionā," piebilst Gauss.

 

2018

2017

Izmaiņas %

Ieņēmumi

180,8 miljoni eiro

152,1 miljons eiro

+19%

Pasažieru skaits

1,9 miljoni

1,6 miljoni

+20%

Lidojumi

26 579

23 461

+13%

Vietu piepildījums

73%

73%

0 procentpunkti

airBaltic 2018. gada 28. maijā paziņoja, ka iegādāsies 30 Airbus A220-300 lidmašīnas un saglabā iespēju pasūtīt vēl 30 tā paša tipa lidaparātus. Šis pasūtījums papildina jau esošo 20 A220-300lidmašīnu pasūtījumu, kā arī veido nozīmīgu daļu no jaunā airBaltic biznesa plāna Destination 2025. Jaunais biznesa plāns sekmīgi turpina pašreizējo Horizon 2021 plānu, ar kuru tika likts pamats tālākai airBaltic attīstībai.

airBaltic nodrošina lidojumus uz vairāk nekā 70 galamērķiem no Rīgas, Tallinas un Viļņas, piedāvājot ērtus savienojumus no Rīgas uz plašo galamērķu klāstu lidsabiedrības maršrutu tīklā Eiropā, Skandināvijā, NVS un Tuvajos Austrumos. 2018. gada vasarā airBaltic savam maršrutu tīklam pievienojusi astoņus jaunus galamērķus no Rīgas uz Malagu, Lisabonu, Splitu, Bordo, Gdaņsku, Almati, Sočiem un Kaļiņingradu. Papildus tam airBaltic sākusi tiešos lidojumus jaunā maršrutā no Tallinas uz Londonu.

airBaltic в первом полугодии 2018 года достигла рекордных поступлений

Латвийская авиакомпания airBaltic завершила первые шесть месяцев 2018 года с поступлениями в размере 180,8 млн евро, что на 19% больше, чем за соответствующий период годом ранее. В то же время airBaltic в первом полугодии 2018 года перевезла 1,9 млн пассажиров, что на 20% больше, а также выполнила на 13% больше полетов, чем годом ранее.

Мартин Гаусс (Мartin Gauss), исполнительный директор airBaltic заявил: «В последние годы airBaltic демонстрировала очень сильные результаты, постепенно расширяя объем нашей деятельности.  На этот год мы прогнозируем более высокие результаты основной деятельности, чем в прошлом году. Но нам нужно помнить и о таких макроэкономических факторах, как цены на нефть или курс доллара США, которые могут повлиять на общую ситуацию».

«Согласно своему новому бизнес-плану Destination 2025 airBaltic продолжит рост, измеряемый двузначной цифрой. Введя больше прямых рейсов из всех трех балтийских столиц, airBaltic сохранит свои позиции выраженного лидера в Балтийском регионе», - добавил Гаусс.

 

2018

2017

Изменения в %

Поступления

180,8 млн евро

152,1 млн евро

+19%

Количество пассажиров

1,9 млн

1,6 млн

+20%

Полеты

26 579

23 461

+13%

Заполняемость мест

73%

73%

0 процентных пунктов

аirBaltic 28 мая 2018 года сообщила, что приобретет 30 самолетов Airbus A220-300 и оставляет за собой возможность заказать еще 30 самолетов того же типа. Этот заказ дополняет уже имеющийся заказ на 20 самолетов A220-300, а также составляет важную часть нового бизнес-плана аirBaltic Destination 2025.  Новый план успешно дополняет действующий план Horizon 2021, заложивший основы дальнейшего развития airBaltic.

airBaltic обеспечивает полеты из Риги, Таллина и Вильнюса в более чем 70 конечных пунктов, предлагая удобные соединения из Риги с большим количеством пунктов назначения своей маршрутной сети в Европе, Скандинавии, СНГ и на Ближнем Востоке. В 2018 году airBalticдобавила к своей сети маршрутов восемь новых направлений из Риги – в Малагу, Лиссабон, Сплит, Бордо, Гданьск, Алматы, Сочи и Калининград. Дополнительно airBaltic начала прямые полеты по новому маршруту, соединяющему Таллин и Лондон.

This press release was sourced from airBaltic on 30-Jul-2018.