Loading

Коментар авіакомпанії SkyUp Airlines щодо Ухвали Баришівського районного суду Київської області від

Коментар авіакомпанії SkyUp Airlines щодо Ухвали Баришівського районного суду Київської області від 24.05.2019 року

З огляду на абсурдність та неправомірність дій суду, дана Ухвала була оскаржена авіакомпанією SkyUp Airlines у Київському апеляційному суді 05.06.2019 року.

Найближчим часом Ухвала має бути переглянута в апеляційному порядку, оскільки вона не має під собою ніяких законних підстав. Крім того, суд даної інстанції не мав права виносити Ухвалу щодо призупинення дії ліцензії на право здійснення господарської діяльності з перевезення пасажирів повітряним транспортом, оскільки регуляторами у сфері авіаперевезень є Міністерство інфраструктури України та Державіаслужба України.

Неправомірність дій судді підтверджує той факт, що підставою для прийняття ним Ухвали про призупинення ліцензії авіакомпанії SkyUp Airlines став позов від людини, яка ніколи не купувала квитки в SkyUp Airlines і відповідно ніколи не була її клієнтом.

Виходячи з вищесказаного, дана Ухвала ніяк не впливає на господарську діяльність компанії, а є лише наслідком недобросовісної конкуренції.

SkyUp Airlines працює у звичайному режимі, всі рейси виконуються відповідно до заявленого розкладу.
Комментарии SkyUp Airlines касательно Определения Барышевского районного суда Киевской области от 24.05.2019 года

Учитывая абсурдность и неправомерность действий суда, данное Определение было обжаловано SkyUp Airlines в Киевском апелляционном суде 05.06.2019 года.

В самое ближайшее время Определение должно быть пересмотрено, поскольку не имеет под собой никаких законных оснований. Кроме того, суд данной инстанции не имел права выносить Определение относительно приостановления действия лицензии на право осуществления хозяйственной деятельности по перевозке пассажиров воздушным транспортом, поскольку регуляторами в сфере авиаперевозок являются Министерство инфраструктуры Украины и Госавиаслужба Украины.

Неправомерность действий судьи подтверждает тот факт, что основанием для принятия им Определения о приостановке лицензии авиакомпании SkyUp Airlines стал иск от человека, который никогда не покупал билеты в SkyUp Airlines и соответственно никогда не являлся ее клиентом.

Исходя из вышесказанного, данное Определение никак не влияет на хозяйственную деятельность компании, а является лишь следствием недобросовестной конкуренции.

SkyUp Airlines работает в обычном режиме, все рейсы выполняются согласно заявленному расписанию.

This press release was sourced from SkyUp on 12-Jun-2019.