Loading

Beoordeling Slim en Duurzaam

Actieplan luchtvaart Nederland: 35% minder CO2 in 2030


Luchtvaartbedrijven en kennisinstellingen in Nederland hebben de ambitie om de slimste én duurzaamste luchtvaartsector van de wereld worden. Ze hebben een plan ontwikkeld om de CO2 emissies in 2030 terug te brengen tot rond het niveau van 2005. CE Delft heeft op verzoek van de bedrijven en instellingen het plan beoordeeld.

Wij komen tot de conclusie dat het plan ambitieus is in vergelijking met klimaatplannen van andere luchtvaartmaatschappijen, luchthavens en brancheorganisaties in de luchtvaart. De doelstelling is haalbaar maar vergt een aanzienlijke inspanning van alle betrokken partijen. De manier waarop verschillende partijen bijdragen aan de inspanningen verdient nog een nadere uitwerking.

Refer to the attachments box below.

Download Files

There are files associated with this article. You can download them below.

You need to be logged in to download files.

This press release was sourced from CE Delft on 03-Oct-2018.