Loading

Adria Airways temporarily, on Tuesday and Wednesday, ceases flight operations

Adria Airways temporarily, on Tuesday and Wednesday, ceases flight operations

Adria Airways announces that, as from 23:30 (LT) on September 23, 2019, it will temporarily (on Tuesday, 24 September and Wednesday, 25 September) cease all its flight operations from and to all its bases (Ljubljana, Pristina, Tirana).
Adria Airways advises its passengers to check who their carrier is before they arrive at the airport and if it is Adria Airways then they should contact sales offices where tickets were purchased.

Decision to temporarily cease flight operations is a consequence of currently unsecured access to fresh cash which airline needs for further flight operations. Company is at this point intensively searching solutions in cooperation with potential investor. Goal of everyone involved is to make Adria Airways fly again and that ceasing of operations is indeed temporarily.

The company deeply regrets the situation and apologizes to all its passengers and partners.

Adria Airways suggests to its passengers and partners to follow the on-line announcements at www.adria.si.

Adria Airways v torek in sredo začasno prekinja letenje

Družba Adria Airways obvešča, da z dnem 23. 9. 2019 od 23:30 dalje, začasno, v torek, 24. 9. in sredo, 25. 9., prekinja z izvajanjem vseh svojih letalskih operacij iz in v vse svoje baze (Ljubljana, Priština, Tirana).
Adria Airways potnikom, ki potujejo v teh dveh dneh svetuje, da še pred prihodom na letališče preverijo kdo operativno izvaja njihov let in v kolikor je to družba Adria Airways, naj se obrnejo na prodajno mesto, kjer so kupili letalske vozovnice.

Odločitev o začasni prekinitvi letalskih operacij je posledica trenutno nezagotovljenega dostopa do svežega denarja, ki ga letalski prevoznik potrebuje za nadaljnje letalske operacije. Družba intenzivno išče rešitve skupaj s potencialnim investitorjem. Cilj vseh vpletenih je, da Adria Airways ponovno poleti in da bo prekinitev samo začasna.

Nastalo situacijo družba globoko obžaluje in se vsem svojim potnikom in partnerjem opravičuje.

Adria Airways potnikom in partnerjem svetuje, da na spletni strani www.adria.si spremljajo tekoča obvestila.

This press release was sourced from Adria Airways on 23-Sep-2019.